Floris Alberse

Inschrijven wachtlijst

Wat is leiderschap?

Leiderschap is de kunst om bewust keuzes te maken die bijdragen aan jouw persoonlijke roeping, de bedoeling van de organisatie en de vraagstukken in onze maatschappij. Je formele besluiten en dagelijkse handelen versterken elkaar. Leiderschap is hoofd, hart en handen. Het is een levenskunst, omdat het naast kennis en talent vraagt om voortdurende beoefening.

Wat is leiderschap?

Ontdek drie lenzen waardoor je kunt kijken naar leiderschap, zowel in je persoonlijke leven als dat in je organisatie. Zo krijg je meer zicht op wat er speelt, wat er nodig is en wat jij kunt doen.

De drie lenzen van leiderschap

Naar leiderschap kun je kijken door drie verschillende lenzen. In de leiderschapstrajecten voor directeuren en bestuurders (en hun team of organisatie) die ik begeleid, komen de drie lenzen vaak samen. Soms ligt het accent op één ontwikkelgebied.

Leider over jezelf

Persoonlijk leiderschap gaat over de vraag wie er aan het roer staat in jouw leven. Maak je bewuste keuzes die passen bij jouw pad, of reageer je op de automatische piloot op triggers van buitenaf? Met persoonlijk leiderschap onderzoek je jezelf, je eigen gedragspatronen en het effect ervan op jezelf en je omgeving. Wat helpt je en wat belemmert je? Je bent in staat om keuzes te maken en congruent te handelen, zodat het gewenste resultaat ontstaat.

Leider in de organisatie

In onze steeds complexere wereld blijkt het oude paradigma van ‘command & control’ vaak niet meer te werken. Revolutionaire vernieuwingen zetten organisaties en zelfs hele waardeketens in één klap op hun kop. Ze nopen tot het herontdekken van dienstverlening, product en doelgroep. Dat raakt aan de bedoeling van de organisatie: welke betekenis willen we hebben voor onze doelgroep en voor de wereld? En wat is het resultaat daarvan?

Leider in de maatschappij

We staan op een kantelpunt in de geschiedenis. De veranderingen spelen zich af op verschillende fronten: het opwarmende klimaat, de gevolgen van covid-19, spanningen in de samenleving, social media, democratische onrust, verschuivende geopolitieke machtsbalansen, de afnemende vitaliteit van onze ecologie. Nieuwe perspectieven winnen aan kracht, in de economie, sociologie, filosofie. Het is geen tijd van verandering, maar een verandering van tijdperk.

Leider over jezelf

Persoonlijk leiderschap gaat over de vraag wie er aan het roer staat in jouw leven. Maak je bewuste keuzes die passen bij jouw pad, of reageer je op de automatische piloot op triggers van buitenaf? Met persoonlijk leiderschap onderzoek je jezelf, je eigen gedragspatronen en het effect ervan op jezelf en je omgeving. Wat helpt je en wat belemmert je? Dit is de lens van het persoonlijk bewustzijn. Het stelt je in staat om keuzes te maken en congruent te handelen, zodat de gewenste verbinding en resultaat ontstaat.

Een waardevolle sleutel is het vergroten van je bewustzijn over je overdracht en tegenoverdracht. Je kent het vast wel: je zegt iets tegen een medewerker en je krijgt een onverwacht heftige reactie. Wat speelt hier? En hoe zorg je dat je uit je eigen valkuilen blijft? Door te werken met overdracht en tegenoverdracht draag je als leider bij aan een open en veilige werkcontext, waarin je je collega’s ziet voor we ze zijn. Je grenst af waar nodig en moedigt aan waar gewenst. Je gaat voor in aanraakbaarheid en stevigheid.

Je zingevingsvragen horen ook bij persoonlijk leiderschap: Wat wil ik van het leven? En wat wil het leven van mij? De antwoorden raken aan jouw persoonlijke purpose, missie, roeping. In verschillende fases van ons leven en onze loopbaan kunnen de antwoorden een andere kleur krijgen. De context waarin je werkt speelt mogelijk mee. Waar word je blij van en in hoeverre matcht je persoonlijke missie met die van je organisatie?

Misschien heb je talenten die sluimeren en nu gevoed mogen worden. Je hebt bijvoorbeeld meer creativiteit in je waar nu geen beroep op wordt gedaan, of je financiële passie komt niet goed uit de verf. Welke talenten heb jij die je verder zou willen ontwikkelen? En hoe creëer je daar op een dienende manier ruimte voor? Door je eigen talent op een zinnige manier te gebruiken, kun je je levensgeluk en werkplezier vergroten, en bovendien collega’s inspireren.

Doel: zelf de regie nemen over je leven en werk en hierin bewust keuzes maken

Leider in de organisatie

In onze steeds complexere wereld blijkt het oude paradigma van ‘command & control’ vaak niet meer te werken. Revolutionaire vernieuwingen zetten organisaties en zelfs hele waardeketens in één klap op hun kop. Ze nopen tot het herontdekken van dienstverlening, product en doelgroep. Dit is de lens van systeembewustzijn.

Dat raakt aan de bedoeling van de organisatie: welke betekenis willen we hebben voor onze doelgroep en voor de wereld? En welke resultaten spreken we dan af om na te streven? Als daar consensus over ontstaat, dan krijgt de organisatie vleugels. Dat vraagt van de leider om contexten te creëren waarin echte gesprekken gevoerd worden die raken aan de kern van de organisatie. Het zijn gesprekken waarin jullie samen leren, verschillende perspectieven ontdekken en knopen doorhakken.

Daarna volgt de ó zo belangrijke vervolgstap: het gesprek aangaan in de organisatie over de purpose. Dat is een oefening in balanceren tussen zenden en ontvangen. Wanneer doe je als directeur of bestuurder daarin een stap naar voren? En wanneer juist naar achter? Je wilt autonomie van mensen bevorderen en tegelijkertijd waar nodig de regie nemen. De juiste balans daartussen ligt verscholen in het moment. Dat vraagt om oefenen in werkelijk aanwezig zijn.

Jij bent zelf een instrument voor verandering. Je luistert namelijk met één oor naar de inhoudelijke argumenten en luistert met je andere oor naar: waar gaat het hier eigenlijk over? Je analyseert met je hoofd en je voelt aan met je lijf. Je benoemt, reflecteert, stelt vragen en neemt besluiten, ongeacht de druk van buitenaf. Stevig en aanraakbaar. Het vraagt van jou vastberadenheid en uithoudingsvermogen.

Zo bouw je aan een organisatie waarin mensen en hun belangen gezien worden, waarin ze autonomie en vertrouwen krijgen die ze verdienen, waarin jullie op een wendbare manier samenwerken. Vanuit een gemeenschappelijk ervaren purpose werken mensen met plezier en voldoening aan betekenisvolle resultaten. Dat begint bij een sterk en goed samenwerkend directieteam.

Doel: vanuit jouw plek bijdragen aan een organisatie waar mensen op een plezierige manier vanuit eenzelfde purpose samenwerken aan betekenisvolle resultaten.

Leider in de maatschappij

We staan op een kantelpunt in de geschiedenis. De veranderingen spelen zich af op verschillende fronten: de gevolgen van covid-19, digitalisering, democratische onrust, verschuivende geopolitieke machtsbalansen, het opwarmende klimaat en de afnemende vitaliteit van onze ecologie. Nieuwe perspectieven winnen aan kracht, in de economie, sociologie, filosofie. Het is geen tijd van verandering, maar een verandering van tijdperk.

Leiders staan doordoor voortdurend voor dilemma’s. De vraagstukken komen van binnenuit de organisatie, waar medewerkers steeds vaker vragen om verandering. En de vragen komen van buitenaf: activisten, burgerinitiatieven, nieuwe dienstverleners, stakeholders. In toenemende mate ligt het handelen van bestuurders en directeuren onder het vergrootglas, in de media en soms ook in de rechtbank.

Waar jarenlang dezelfde taal gesproken werd en dezelfde omgangsvormen golden, lijkt dat nu in rap tempo te veranderen. We zien de opkomst van een nieuw soort politiek leiders, de toename van de invloed van sociale media en het belang van beeldvorming. Het samenwerken tussen verschillende partijen in een hele keten wordt steeds belangrijker, wat van bestuurders een andere manier van werken en communiceren vraagt. Kortom, deze tijd brengt onverwachte risico’s en onverwachte mogelijkheden.

Het mens- en wereldbeeld dat je hebt stuurt je alledaagse beslissingen. Blinde vlekken kunnen leiden tot impactvolle onbedoelde gebeurtenissen die jou en jullie afhouden van betekenisvol resultaat. Welke beelden heb je van de verschuivingen waarin we leven? Wat zie jij persoonlijk als hoopvol perspectief voor de toekomst? En hoe kun je bijdragen aan het realiseren van dat perspectief?

Doel: een praktische bijdrage aan een wereld die jij voor ogen hebt.

Inschrijven wachtlijst

Schrijf je in op de wachtlijst voor jouw leiderschapstraject. Ik neem contact met je op zodra ik ruimte heb voor een nieuwe cliënt. Afhankelijk van de drukte is dat doorgaans tussen de 3 en 8 weken. Als je vraagstuk urgent is, dan kun je dat aangeven, daar houd ik zoveel mogelijk rekening mee.

Jouw leiderschapstraject

Wat kan ik een leiderschapstraject voor jou betekenen? Ontdek hoe onze samenwerking kan bijdragen aan meer verbinding met de mensen om je heen, meer voldoening in je leven en werk, en het behalen van betekenisvolle resultaten.

FA_website_afbeelding

Wat kan ik voor je betekenen?

Volle agenda?

Het kan er wel eens bij inschieten om stil te staan bij de echte vragen in het leven en leiderschap.

Ik bied je graag drie reflectiemomenten aan: je ontvangt ze per mail en ze duren een paar minuten.

Zodat je je dag daarna met aandacht en focus kunt continueren. En op termijn wellicht meer plezier en voldoening ervaart.

Zin in drie reflectiemomenten?

Uitschrijven kan altijd met één klik. Je gegevens zijn veilig en worden nooit met anderen gedeeld.

Je agenda vol met overleggen?

Dan kan het er wel eens bij inschieten om stil te staan bij de echte vragen in je leven en leiderschap. Dat is wat ik regelmatig hoor van directeuren en bestuurders die contact met me opnemen.

Daarom bied ik je drie reflectiemomenten aan. Het zijn nano-retraites van een paar minuten die ik je per mail stuur. Zodat je je dag daarna met plezier en voldoening kunt continueren.

Nieuwsgierig?

Je gegevens bewaar ik zorgvuldig en ik deel ze nooit met anderen. Uitschrijven kan altijd met één klik.