Purpose

Waar ik voor sta

We staan op een kantelpunt in de geschiedenis. De klimaatcrisis, de ecologische crisis, de coronacrisis, digitalisering, disrupties, democratische onrust, verschuivende geopolitieke machtsbalansen. De veranderingen gaan snel, steeds sneller.

Daarom is nu het moment.

Als oprichter van Vonk Leiderschap ervaar ik dagelijks de urgentie en zin om mensen met een directeurs- of bestuurdersrol te faciliteren in de transitie van zichzelf, de organisatie en de samenleving. Mijn vuurtje brandt voor die ontwikkeling, zodat we leven en werken met bezieling, in gezonde organisaties en in een gezonde verhouding met de aarde.

Je bent welkom.

Betekenisvolle resultaten

Veel directeuren willen bijdragen aan een organisatie waarin bezield, effectief en plezierig samengewerkt wordt aan betekenisvolle resultaten. Dat vraagt moed en wijsheid in het leiderschap. Hoe draag jij als eindverantwoordelijke met jouw houding en gedrag bij aan de volgende stap in de ontwikkeling van jezelf en de organisatie?

Samenwerken aan:

  • Een wereld waarin mensen in organisaties zichzelf zijn en maatschappelijke waarde creëren.
  • Samenwerkingen waarin mensen werken vanuit een verlangen naar een rechtvaardige en duurzame wereld.

  • Teams en organisaties van mensen met een gezamenlijk verhaal en evolutief doel.

Kortom: een wereld van mensen die samen het verschil maken.

“Iedereen kan een verschil maken. Durf je groots te denken?”

Staat je Powerpoint nog vol met bullits en cijfers?

Kom dan langs, dan kijk ik met je mee hoe jij mensen op een effectievere manier kunt inspireren.

Krachtige verhalen verbinden feiten en emoties. Met de feiten en cijfers zit het vaak wel goed in organisaties: de Powerpoint-presentaties staan er vol mee. Een toenemende groep leiders zien in dat het om meer dan dat draait. Het gaat meer en meer over betekenisgeving en waardecreatie.

Directeuren die het verhaal en het gevoel weglaten stuiten vaak op verzet en ontevredenheid. Ik zie organisaties daardoor vastlopen. Ik begeleid je graag als je jezelf verder wil ontwikkelen als instrument voor verandering. In hoofd, hart en handen. Denken, voelen en doen.

Verhalende leiders

Voorbeelden van inspirerende leiders zijn er te over. Het zijn vaak mensen die uitmunten door hun voorbeeldgedrag en op een overtuigende manier verhalen vertellen.

Verhalen gaan over veranderingen en emoties. Juist daardoor is storytelling zo belangrijk voor mensen die een beweging op gang willen brengen. Wist je dat het woord ‘emotie’ van het Latijnse ‘ēmovēre’ komt? Dat betekent letterlijk: in beweging brengen.

Echte leiders veranderen geen mensen. Echte leiders faciliteren mensen om zichzelf te zijn, hun talent te ontwikkelen en van daaruit bij te dragen aan het doel van de organisatie. Eén van de meest effectieve instrumenten daartoe is het authentieke, positieve verhaal. In woord en daad.

De wereld is complexer dan ooit. Revolutionaire vernieuwingen zetten organisaties in één klap op de kop. Het bestaansrecht van veel organisaties wordt uitgedaagd. De toekomst ligt open voor organisaties die hun leiderschap daarop aanpassen.

Niet meer de ‘alwetende leider’ aan de top die rationeel vertelt wie wat wanneer moet doen. Er is simpelweg niemand die dat overzicht kan houden. De huidige tijd vraagt om mensen die gezamenlijk het verschil maken. Ik steun directeuren en bestuurders die hun organisatie willen faciliteren in dat proces.

Je bent welkom.

Ontdek de impact die jij wilt hebben.