Zijn religieuze organisaties geschikte bondgenoten van gemeenten waar het gaat om het bevorderen van de participatiesamenleving? Kunnen gebedshuizen bepaalde taken van de overheid overnemen? Het zijn urgente vragen, want gemeenten delegeren steeds meer taken aan andere organisaties, mede door bezuinigingen. Religieus leiders, lokale politici, wetenschappers en beleidsmakers gaan met elkaar in gesprek.

 

Wat is de plek van religie in de participatiesamenleving anno 2014? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium Religie en de participatiesamenleving op dinsdag 25 november 2014, georganiseerd door Platform INS, het lectoraat Burgerschap en Diversiteit en het Centre for Citizenship van De Haagse Hogeschool.

 

Locatie: De Haagse Hogeschool

Aanmelden via deze website.

Meer informatie over het programma.

Gespreksleider: Floris Alberse