Onder meer Arend Jan Boekestijn (oud-Kamerlid VVD), Jaco Dagevos (hoofdonderzoeker Sociaal Cultureel Planbureau) en Abdelkarim El-Fassi (blogger Wijblijvenhier.nl) gaan woensdag 9 oktober 2013 in de Rode Hoed in Amsterdammet met elkaar in gesprek over het thema integratie.

 

Begin dit jaar kondigde minister Asscher aan een onderzoek te starten naar parallelle gemeenschappen in Nederland. Aanleiding van dit onderzoek is onder andere het rapport ‘Dichter bij elkaar?’ (2012) van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) waaruit blijkt dat de integratie van verschillende migrantengroepen hapert.

In een brief uit Asscher zijn zorgen over het ontstaan van een samenleving waarin de noodzaak om elkaar te ontmoeten over de grenzen van verschillende achtergronden heen ontbreekt. Want wanneer men voornamelijk gericht is op de eigen groep gericht is, zou dit de integratie kunnen belemmeren.

In hoeverre heeft Nederland te maken met parallelle migranten gemeenschappen, groepen met een hoge mate van zelf-organisatie die zich grotendeels afzijdig houden van de rest van de samenleving? Welke processen werkt het vormen van deze gemeenschappen in de hand? Wordt, en zo ja hoe, de integratie van migranten die een sterke focus hebben op de eigen groep beïnvloed?

Hierover gaan panelleden Martijn de Koning (UvA), Abdelkarim El-Fassi (wijblijvenhier.nl), Jaco Dagevos (SCP, co-auteur van ‘Dichter bij elkaar?’), Ümit Tas (voorzitter van Platform INS), Arend Jan Boekestijn (oud-VVD-Kamerlid en historicus aan de UU) en Saniye Calkin (vrouwenplatfom ZIJN) met elkaar in gesprek. Het debat staat onder leiding van Floris Alberse, redacteur bij Pauw & Witteman en gespreksleider.