Overtuigen is een kunst, maar in Nederland wordt er maar weinig aandacht aan besteed. Daarom krijgt u een masterclass debatteren van debattrainer Gijs Weenink, die in banen wordt geleid door journalist -en zelf ook debatleider- Floris Alberse.

 

Tip 1: Wees sympathiek.

 

Tip 2: Wees realistisch.

 

Tip 3: Wees een voormalig twijfelaar.

 

Tip 4: Ruim je huis op.

 

Tip 5: De benovolentia.

 

De bonustip: De drie fases.

 

Gijs Weenink is directeur van de Debatacademie.